SO SÁNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ PHÁP

     

Nêu hồ hết điểm chung và riêng của biện pháp mạng bốn sản Anh vậy kỉ XVII, chiến tranh giành hòa bình của các thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ và biện pháp mạng tứ sản Pháp cuối rứa kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, khối hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: So sánh cách mạng tư sản anh và pháp


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Điểm chung:

Các cuộc CMTS giai đoạn cận đại đều sở hữu điểm tầm thường là ao ước đánh đổ cơ chế phong kiến nhằm mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

* Bảng so sánh các cuộc CMTS thời kì cận đại

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành hòa bình của các thuộc địa Anh sinh hoạt Bắc Mĩ

Cách mạng bốn sản Pháp cuối cầm kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chính sách phong kiến chuyên chế.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- Lật đổ nền giai cấp của thực dân Anh.

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phạt triển.

- Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, bốn sản.

Tư sản , công ty nô.

Xem thêm: Giải Thích Câu Đêm Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng Ngày Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng hóa giải dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ cơ chế phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- thiết lập cấu hình chế độ quân nhà lập hiến.

- hóa giải Bắc Mĩ khỏi sự giai cấp của thực dân Anh, thành lập đất nước tư sản, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- góp phần thúc đẩy cách mạng kháng phong loài kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của quần chúng. # Mĩ La-tinh cuối cầm kỉ XVIII đầu nuốm kỉ XIX.

Xem thêm: Hãy Viết Pthh Điều Chế Oxi Từ Kmno4, Điều Chế Oxi Từ Kmno4

- Lật đổ nền quân chủ chăm chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.