So sánh hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí

     

Hãy so sánh hô hấp hiếu khí với thở kị khí. Nguyên nhân hô hấp hiếu khí lại tạo thành nhiều năng lượng hơn thở kị khí?
Bạn đang xem: So sánh hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Hô hấp hiếu khí là thở mà chất nhận electron ở đầu cuối là ôxi phân tử, còn thở kị khí là thở mà hóa học nhận electron sau cuối là ôxi liên kết


Hô hấp hiếu khí là thở mà chất nhận electron ở đầu cuối là ôxi phân tử, còn hô hấp kị khí là thở mà chất nhận electron cuối cùng là ôxi liên kết. Ví dụ, NO32- (hô hấp nitrat), SO42- (hô hấp sunfat).

Hô hấp hiếu khí tạo thành 38 ATP (riêng chuỗi chuyên chở electron tạo nên 34 ATP). Thở kị khí tạo ra lượng ATP không nhiều hơn, vày hô hấp kị khí chỉ dùng 1 phần chu trình Crep, cùng không phải toàn bộ các chất mang trong chuỗi vận tải êlectron đầy đủ tham gia vào quá trình hô hấp kiêng khí.

buoidienxanhha.com
Xem thêm: Mặt Trời Của Bắp Thì Nằm Trên Đồi, Just A Moment

*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Hướng Dẫn Bài Viết Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Nước Ngắn, Viết Về Ô Nhiễm Nguồn Nước Bằng Tiếng Anh

Bài tiếp theo
*