So Sánh Phong Trào 30-31 Và 36-39

     
Home/ Môn học/Lịch sử/Lập bảng so sánh trào lưu cách mạng 1930-1931 với trào lưu cách mạng 1936-1939
*

Về kẻ thù

+30-31: Đế quốc Pháp với phong con kiến tay sai

+36-39: bọn phản hễ Pháp làm việc thuộc địa với tay sai

Về trọng trách (khẩu hiệu)

+30-31: kháng đế quốc Pháp giành chủ quyền dân tộc, phòng phong kiến, giành ruộng đất mang đến nông dân

+36-39: kháng phát xít, chống cuộc chiến tranh đế quốc, chống bọn phản cồn thuộc địa cùng tay sai, đòi từ do, dân chủ, cơm trắng áo, hòa bình

Về lực lượng, phương diện trận

+30-31

•lực lg là liên kết công-nông

• chưa có mặt trận

+36-39

•lực lg là đông đảo các lực lượng yêu thương nước dân nhà tiến bộ

• trận mạc nhân dân bội phản đế Đông Dương (1936) tiếp nối đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương (1938)

Về bề ngoài đấu tranh

+30-31: đương đầu ctri đưa dân lên đương đầu vũ trang (bí mật, bất hợp pháp)

+36-39: đấu tranh chính trị -hòa bình (công khai, phù hợp pháp)


*

huyenmi
2
Reply

-Kẻ thù+1930 – 1931: Đế quốc Pháp với địa nhà phong kiến

+1936 – 1939: Thực dân Pháp phản cồn và bạn bè tay không đúng không chịu đựng thi hành chế độ của mặt trận nhân dân Pháp

-Nhiệm vụ

+1930 – 1931: Độc lập dân tộc và bạn cày tất cả ruộng (có tính chiến lược)

+1936 – 1939: thoải mái dân chủ, cơm áo, hoà bình (có tính sách lược)

– mặt trận:

+1930 – 1931: phối hợp công nông+ 1936 – 1939:Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp phần nhiều lực lượng dân chủ, yêu nước với tiến bộ.

Bạn đang xem: So sánh phong trào 30-31 và 36-39

-Hình thức đấu tranh

+1930 – 1931: đấm đá bạo lực cách mạng, vũ trang, túng thiếu mật, bất hòa hợp pháp: bến bãi công, biểu tình, tranh đấu vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.

Xem thêm: Top 7 Mẫu Đóng Vai Bé Thu Kể Lại Cuộc Gặp Cha Sau 8 Năm Xa Cách (Chiếc Lược Ngà

+1936 – 1939:Đấu tranh chủ yếu trị hoà bình, công khai, hợp pháp: phong trào ĐD đại hội, tranh đấu nghị trường, báo chí, kho bãi công, kho bãi thị, kho bãi khoá….

Xem thêm: Hãy Phân Tích Và Giải Thích Vì Sao Châu Á Đông Dân Nhất Thế Giới?


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Anna
*

About Anna
Đặt Câu Hỏi