So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

     
*

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng sản phẩm cấp, riêng biệt sinh trưởng sơ cấp cho và phát triển thứ cấp cho giúp chúng ta nắm vững kỹ năng sinh học tập lớp 11 để đạt được


Sinh trưởng thứ cấp cho ở thực thiết bị là quá trình tăng về form size chiều dài, bề mặt, thể tích của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào. Sinh trưởng sơ cấp là phát triển của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh. Trong nội dung bài viết hôm nay Tài Liệu học tập Thi sẽ giới thiệu đến các bạn tài liệu Phân biệt phát triển sơ cung cấp và sinh trưởng thứ cấp.

Bạn đang xem: So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Bạn Đang Xem: phân minh sinh trưởng sơ cấp cho và sinh trưởng đồ vật cấp

*

Qua tài liệu đối chiếu sinh trưởng sơ cấp và thứ cung cấp giúp chúng ta nắm vững kiến thức sinh học tập lớp 11 để đạt được hiệu quả cao trong những bài kiểm tra, bài xích thi chuẩn bị tới. Trong khi các bạn xem thêm Bài tập trắc nghiệm sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật. Chúc các bạn học tốt.

Phân biệt sinh trưởng sơ cung cấp và thứ cung cấp ngắn gọn

Tiêu chí
Sinh trưởng sơ cấpSinh trưởng thứ cấp
Khái niệmSinh trưởng theo chiều lâu năm (hoặc cao)của thân, rễ
Sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) của thân và rễ
Nguyên nhânDo chuyển động nguyên phân của các tế bào thuộc tế bào phân sinh đỉnh.Do chuyển động nguyên phân của các tế bào thuộc tế bào phân sinh bên.
Đối tượngCây một lá mầm với phần thân non của cây 2 lá mầmCây nhì lá mầm

So sánh sinh trưởng sơ cấp và thứ cung cấp đầy đủ

Phân biệt

Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng sản phẩm công nghệ cấp

Khái niệmLà bề ngoài sinh trưởng tạo cho cây lớn và cao lên vày sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh.Là vẻ ngoài sinh trưởng làm thân cây lớn ra vì sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
Dạng dâyMột lá mầm và chóp thân hai lá mầm còn non.Hai lá mầm.
Nơi sinh trưởngMô phân sinh đỉnh.Mô phân sinh mặt (tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch).
Đặc điểm bó mạchXếp lộn xộn.Xếp chồng chất phía 2 bên tầng sinh mạch.
Kích thước thânLớn
Dạng sinh trưởngSinh trưởng chiều cao.Sinh trưởng chiều ngang.
Thời gian sốngThường sinh sống một năm.Thường sống các năm.

Bài tập sinh trưởng sơ cấp và đồ vật cấp

Câu 1: Giải phẫu mặt phẳng cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp cho theo lắp thêm tự từ quanh đó vào trong thân là:

a/ bựa → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cung cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp cho → gỗ sơ cấp → Tuỷ.

b/ bần → Tầng sinh bần→ Mạch rây sản phẩm cấp→ Mạch rây sơ cấp→ Tầng sinh mạch→ mộc thứ cấp → mộc sơ cấp cho → Tuỷ.

c/ xấu → Tầng sinh xấu → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp cho → Tầng sinh mạch → gỗ sơ cung cấp → gỗ thứ cấp cho → Tuỷ.

d/ Tầng sinh bần → xấu → Mạch rây sơ cấp cho → Mạch rây thứ cung cấp → Tầng sinh mạch → mộc thứ cấp → mộc sơ cấp→ Tuỷ.

Câu 2: Đặc điểm nào không có ở phát triển sơ cấp?

a/ có tác dụng tăng kích cỡ chiều dài của cây.

b/ Diễn ra buổi giao lưu của tầng sinh bần.

c/ ra mắt cả sinh hoạt cây một lá mầm với cây nhì lá mầm.

d/ Diễn ra hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh.

Câu 3: đem tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào?

a/ mộc nằm phía xung quanh còn mạch rây ở phía vào tầng sinh mạch.

b/ Gỗ với mạch rây ở phía vào tầng sinh mạch.

c/ mộc nằm phía trong còn mạch rây nằm phía không tính tầng sinh mạch.

d/ Gỗ với mạch rây nằm phía ngoại trừ tầng sinh mạch.

Câu 4: mô phân sinh mặt và phân sinh lóng có tại đoạn nào của cây?

a/ tế bào phân sinh bên và tế bào phân sinh lóng bao gồm ở thân cây một lá mầm.

b/ tế bào phân sinh bên gồm ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây nhì lá mầm.

c/ tế bào phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn tế bào phân sinh lóng bao gồm ở thân cây một lá mầm.

d/ mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng bao gồm ở thân cây nhì lá mầm.

Câu 5: mang tuỷ làm tâm, sự phân bổ của mộc sơ cấp cho và thứ cấp cho trong sinh trưởng trang bị cấp như thế nào?

a/ Cả hai đông đảo nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp cho nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.

b/ Cả hai mọi nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong những số đó gỗ thứ cung cấp nằm phía ngoại trừ còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.

c/ Cả hai hầu hết nằm phía trong tầng sinh mạch, trong những số đó gỗ thứ cấp cho nằm phía xung quanh còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.

d/ Cả hai hồ hết nằm phía vào tầng sinh mạch, trong những số đó gỗ thứ cấp cho nằm phía trong còn mộc sơ cấp nằm phía ngoài.

Xem thêm: Phân Biệt Miễn Dịch Đặc Hiệu Và Miễn Dịch Không Đặc Hiệu, Tổng Quan Về Hệ Thống Miễn Dịch

Câu 6: mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa chỉ nào của cây?

a/ Ở đỉnh rễ.

b/ Ở thân.

c/ Ở chồi nách.

d/ Ở chồi đỉnh.

Câu 7: rước tuỷ làm cho tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp cho và thứ cấp trong sinh trưởng trang bị cấp như vậy nào?

a/ Cả hai đa số nằm phía trong tầng sinh mạch, trong số ấy mạch thứ cấp cho nằm phía quanh đó còn mạch sơ cấp nằm phía trong.

b/ Cả hai những nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong các số ấy mạch thứ cấp cho nằm phía trong còn mạch sơ cấp cho nằm phía ngoài.

c/ Cả hai số đông nằm phía xung quanh tầng sinh mạch, trong các số đó mạch thứ cấp cho nằm phía ko kể còn mạch sơ cung cấp nằm phía trong.

d/ Cả hai hầu hết nằm phía trong tầng sinh mạch, trong các số đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn mạch sơ cung cấp nằm phía ngoài.

Câu 8: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp cho theo sản phẩm công nghệ tự từ ngoại trừ vào vào thân là:

a/ Vỏ → Biểu bì → Mạch rây sơ cấp→ Tầng sinh mạch → mộc sơ cấp cho → Tuỷ.

b/ Biểu suy bì → Vỏ → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch→ mộc sơ cấp→ Tuỷ.

c/ Biểu tị nạnh → Vỏ → gỗ sơ cung cấp → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp→ Tuỷ.

d/ Biểu suy bì → Vỏ → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → gỗ sơ cấp cho → Tuỷ.

Câu 9: sinh trưởng sơ cung cấp của cây là:

a/ Sự sinh trưởng của thân với rễ theo chiều dài do buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh.

b/ Sự tăng trưởng chiều nhiều năm của cây do vận động phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm cùng cây nhị lá mầm.

c/ Sự lớn lên chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của tế bào phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ bao gồm ở cây cây nhì lá mầm.

d/ Sự lớn lên chiều nhiều năm của cây do hoạt động nguyên phân của tế bào phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ gồm ở cây cây một lá mầm.

Câu 10: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sản phẩm cấp?

a/ có tác dụng tăng size chiều ngang của cây.

b/ diễn ra chủ yếu ngơi nghỉ cây một lá mầm và tiêu giảm ở cây nhị lá mầm.

c/ Diễn ra buổi giao lưu của tầng sinh mạch.

d/ Diễn ra hoạt động vui chơi của tầng sinh xấu (vỏ).

Câu 11: sinh trưởng thứ cấp cho là:

a/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây vì mô phân sinh mặt của cây thân thảo hoạt động tạo ra.

b/ Sự lớn mạnh bề ngang của cây vì mô phân sinh mặt của cây thân gỗ vận động tạo ra.

c/ Sự lớn mạnh bề ngang của cây một lá mầm bởi vì mô phân sinh mặt của cây vận động tạo ra.

d/ Sự vững mạnh bề ngang của cây vị mô phân sinh lóng của cây vận động tạo ra.

Đáp án

Câu 1: a/ bựa → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cung cấp → Tầng sinh mạch → mộc thứ cấp → mộc sơ cung cấp → Tuỷ.

Câu 2: b/ Diễn ra buổi giao lưu của tầng sinh bần.

Câu 3: c/ gỗ nằm phía vào còn mạch rây nằm phía không tính tầng sinh mạch.

Câu 4: c/ tế bào phân sinh bên bao gồm ở thân cây nhị lá mầm, còn tế bào phân sinh lóng bao gồm ở thân cây một lá mầm.

Câu 5: c/ Cả hai hầu hết nằm phía vào tầng sinh mạch, trong số đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn mộc sơ cấp cho nằm phía trong.

Câu 6 b/ Ở thân.

Câu 7: b/ Cả hai đều nằm phía ko kể tầng sinh mạch, trong những số đó mạch thứ cấp cho nằm phía trong còn mạch sơ cấp cho nằm phía ngoài.

Câu 8: b/ Biểu so bì → Vỏ → Mạch rây sơ cấp cho → Tầng sinh mạch → mộc sơ cấp cho → Tuỷ.

Câu 9: a/ Sự phát triển của thân và rễ theo chiều nhiều năm do hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh.

Câu 10: b/ diễn ra chủ yếu sống cây một lá mầm và tinh giảm ở cây nhì lá mầm.

Xem thêm: Đọc Hiểu Quả Cau Nho Nhỏ Miếng Trầu Hôi, Bộ Đề Đọc Hiểu Mời Trầu Hay Nhất

Câu 11: b/ Sự lớn lên bề ngang của cây bởi mô phân sinh mặt của cây thân gỗ hoạt động tạo ra.