SUFFICIENTLY LÀ GÌ

     
Dưới đấy là những mẫu câu gồm chứa từ "sufficiently", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - buoidienxanhha.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo gần như mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ sufficiently, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ sufficiently trong bộ từ điển từ điển Anh - buoidienxanhha.comệt

1. You don"t have lớn be completely blind, only sufficiently impaired.

Bạn đang xem: Sufficiently là gì

các bạn không cần phải trọn vẹn mù lòa, chỉ buoidienxanhha.comệc thị giác suy sút tới một nấc độ nào đó

2. Usually, speakers who have difficulty with timing have failed to prepare sufficiently.

thường xuyên thường, những speeker không sẵn sàng đầy đủ sẽ chạm chán vấn đề về thời hạn.

3. However, its effectiveness against the olive fruit fly has not yet been sufficiently tested.

mặc dù nhiên, các phân tích về tác dụng của tinh hóa học hạt bưởi chùm chưa được chứng minh.

4. Pairs stay in their territory throughout the year where the climate is sufficiently temperate.

các cặp chim sống trong cương vực của bọn chúng quanh năm sinh hoạt nơi bao gồm khí hậu ôn hòa đầy đủ.

5. A body toàn thân buried in a sufficiently dry enbuoidienxanhha.comronment may be well preserved for decades.

Xác được chôn trong môi trường thiên nhiên đủ khô ráo rất có thể được bảo quản tốt vào vài thập niên.

6. Do you xuất hiện your mouth sufficiently so that speech sounds can come out without obstruction?

Miệng chúng ta có lộ diện đủ nhằm âm hoàn toàn có thể thoát ra thuận lợi không?

7. His warriors were ready lớn slosh up the riverbed as soon as the water cấp độ sank sufficiently.

các chiến sĩ của ông chuẩn bị lội so bì bõm dưới nước theo lòng sông ngay sau khi mực nước xuống thấp đến hơn cả vừa đủ.

8. LA is consumed sufficiently in most diets, from such abundant sources as cooking oils & meats.

LA được tiêu thụ đầy đủ trong đa số các chế độ ăn kiêng, từ phần lớn nguồn phong phú như dầu nạp năng lượng và thịt.

9. Currency crises can be especially destructive lớn small mở cửa economies or bigger, but not sufficiently stable ones.

các cuộc khủng hoảng tiền tệ có thể đặc biệt gây hại cho các nền kinh tế tài chính mở nhỏ hoặc nền kinh tế lớn hơn, nhưng lại không ổn định định.

10. The rivers are sufficiently large and deep that several inland cities, notably Stockton, and Sacramento are seaports.

dựa vào nạo vét, vài con sông đã đủ rộng cùng sâu để cho vài thành phố trong nước (nhất là Stockton) được vươn lên là hải cảng.

11. After it was sufficiently developed, binaries for public testing appeared in September 2002 under the name Phoenix.

Khi cách tân và phát triển tạm đủ, phiên bạn dạng nhị phân dành riêng cho buoidienxanhha.comệc test nghiệm công khai xuất hiện vào thời điểm tháng 9 năm 2002 với tên gọi là Phoenix.

12. Planes from all three carriers pounded that island on 24 May và were sufficiently effective lớn neutralize that base.

lắp thêm bay của tất cả ba nhỏ tàu ko kích nặng vật nài hòn đảo vào ngày 24 mon 5, đủ làm vô hiệu hóa địa thế căn cứ này.

13. (Mark 13:10) He made it clear that the end will not come until the good news has been sufficiently preached.

Ngài sẽ giải-thích là sự buoidienxanhha.comệc cuối-cùng sẽ không còn đến trước khi tin mừng không được giảng ra đúng mức.

14. Hearing becomes gradually less sensitive as frequency decreases, so for humans to perceive infrasound, the sound pressure must be sufficiently high.

kỹ năng nghe trở đề xuất kém đi khi tần số giảm, vị vậy cần để con người tiếp nhận được hạ âm, áp suất âm thanh rất cần được đủ cao.

15. This reduced the German ship"s speed sufficiently for the British destroyers khổng lồ catch up & make four torpedo hits using a pincer attack.

Điều này đã khiến cho làm giảm vận tốc của nhỏ tàu Đức, tới cả bị những tàu khu vực trục Anh đuổi bắt kịp và tiến công trúng bốn quả ngư lôi theo giải pháp gọng kìm.

Xem thêm: Về Trường Hợp Làm Mất Biên Bản Vi Phạm Giao Thông Nộp Phạt Thế Nào?

16. Various analyses place them sufficiently close lớn the Apodiformes lớn be included here, or into the chất lượng owlet-nightjar lineage in the Cypselomorphae.

các phân tích không giống nhau đặt bọn chúng đủ ngay gần với bộ Apodiformes để có thể gộp vào nó như nghỉ ngơi đây, hoặc vào trong loại dõi duy nhất đựng cú loài muỗi châu Đại Dương vào nhánh tiến hóa Cypselomorphae.

17. In multiple-star systems of a sufficiently large number of stars, absorbing a small but significant fraction of the output đầu ra of each indibuoidienxanhha.comdual star.

trong một hệ có khá nhiều sao, hấp thu một phần nhỏ năng lượng của từng ngôi sao.

18. The summit can freeze in the dry season; in the wet season the summit can be sufficiently cold, wet & windy khổng lồ pose a risk of hypothermia.

Đỉnh rất có thể đóng băng vào mùa khô; vào mùa mưa đỉnh rất có thể đủ lạnh, ướt và gió nhằm gây ra nguy hại hạ thân nhiệt.

19. The white dwarf companion could also accrete matter from other types of companions, including a subgiant or (if the orbit is sufficiently close) even a main sequence star.

Sao lùn trắng đồng hành cũng rất có thể bồi tụ vật hóa học từ những loại sao sát cánh đồng hành khác, như sao dưới to con (en:subgiant) tốt (nếu quỹ đạo đủ gần) thậm chí là là sao trong hàng chính.

20. While this is extremely easy lớn implement on sufficiently simple theories, there are many situations where other methods of quantization yield more efficient procedures for computing quantum amplitudes.

trong khi điều này rất dễ thực hiện trên các kim chỉ nan đơn giản, song có nhiều tình huống nhưng mà các phương thức lượng tử hóa mang lại quy trình tác dụng hơn để tính biên rộng lượng tử.

21. Labour which is sufficiently productive so that it can perform surplus labour is, in a cash economy, the material foundation for the appropriation of surplus-value from that labour.

Lao động, trang bị đủ năng suất để tạo thành lao đụng thặng dư, vào nền kinh tế tài chính tiền tệ, là cơ sở đặc biệt cho buoidienxanhha.comệc chiếm dụng giá trị thặng dư từ phần đông lao cồn đó.

22. Stross even went so far as to lớn suggest that a sufficiently powerful species utilizing enough raw processing power could launch attacks upon, & manipulate, the structure of the universe itself.

Stross thậm chí đã ra đi tới mức nhận định rằng một loài như vậy gồm đủ sức mạnh để chinh phục, kiểm soát, và kết cấu vũ trụ của chủ yếu nó.

23. (2 Samuel 8:13, 14) Edom, they argued, was a simple pastoral society at the time & did not become sufficiently organized or have the might to threaten Israel until much later.

Họ lý luận rằng, dân Ê-đôm vào khoảng đó chỉ là một xã hội dễ dàng và đơn giản sống bằng nghề chăn nuôi, và chưa được tổ chức hoặc đủ dạn dĩ để là mối doạ dọa đối với dân Y-sơ-ra-ên mãi đến các năm sau.

24. The V8 JavaScript buoidienxanhha.comrtual machine was considered a sufficiently important project to be split off (as was Adobe/Mozilla"s Tamarin) and handled by a separate team in Denmark coordinated by Lars Bak in Aarhus.

sản phẩm công nghệ ảo JavaScript V8 được xem như là một dự án đủ đặc trưng để tách ra (giống như Adobe/Mozilla Tamarin) với xử lý bởi vì một nhóm lẻ tẻ ở Đan Mạch được điều phối vì Lars Bak tại Aarhus.

25. In 1526, the legal issue as to lớn whether peacocks were wild or domestic fowl was thought sufficiently important for Cardinal Wolsey to summon all the English judges lớn give their opinion, which was that they are domestic fowl.

Năm 1526, vấn đề pháp lý tranh gượng nhẹ chim công là chủng loại chim hoang dã tuyệt chim công ty khá quan trọng khiến cho Đức hồng y Wolsey nên triệu tập tất cả giám mục tín đồ Anh nhằm mục tiêu lấy chủ kiến của họ, đó là loài chim nhà.

26. The water tower reduces the need for electrical consumption of cycling pumps và thus the need for an expensive pump control system, as this system would have lớn be sized sufficiently to give the same pressure at high flow rates.

Tháp nước có tác dụng giảm nhu yếu tiêu thụ điện của sản phẩm bơm xe đạp và vì chưng vậy cần phải có một hệ thống điều khiển bơm mắc tiền, như hệ thống này sẽ đề nghị được kích thước không thiếu để hỗ trợ cho thuộc một áp lực đè nén ở lưu lại lượng cao.

27. The climate was mild, there were air & rail connections khổng lồ Albuquerque, it was sufficiently distant from the West Coast of the United States for a Japanese attack not to be an issue, và the population density was low.

khí hậu ôn hòa, gồm đường mặt hàng không và đường tàu đến Albuquerque, nó đã phương pháp xa Tây Duyên hải Hoa Kỳ, vì vậy về một cuộc tấn công của Nhật bản không đề nghị là vấn đề, và tỷ lệ dân số thấp.

28. 8 He further asks if they have been sufficiently humble, không lấy phí of pride and envy, and kind toward their fellowman.9 By honestly answering questions like these, we can correct early debuoidienxanhha.comations from the strait & narrow path và keep our covenants with exactness.

Xem thêm: 16 Món Quà 8-3 Cho Mẹ Vào Ngày 8/3 Nhiều Ý Nghĩa? Please Wait

8 Ông còn hỏi họ có đủ khiêm nhường, không sang chảnh và ghen tỵ cùng tử tế đối với đồng bào của họ không.9 bằng cách thành thật vấn đáp những câu hỏi giống như những thắc mắc này, chúng ta có thể sớm sửa đổi để không đi trệch khỏi tuyến phố chật cùng hẹp cũng giống như tuân giữ những giao ước của chính bản thân mình một cách chủ yếu xác.