Tính chất hóa học của axit bazo muối

     

Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit bazo muối


*

Đáp án:

Tính hóa chất của axit

1.Axit làm thay đổi màu giấy quì tím:

- Ở đk bình thường, giấy quỳ tím là giấy có màu tím, tuy vậy màu của nó đổi khác khi bỏ vào các môi trường xung quanh (axit, bazơ) không giống nhau. Trong môi trường axit giấy quỳ tím chuyển sang color đỏ, trong môi trường xung quanh kiềm giấy quỳ tím gửi sang color xanh.

- cho nên vì thế dung dịch axit làm chuyển màu sắc giấy quỳ tím thành đỏ

- phụ thuộc vào tính chất này, giấy quì tím được dùng để nhận biết hỗn hợp axit.

2. Axit tác dụng với kim loại:

- Nguyên tắc: Axit + sắt kẽm kim loại -> muối hạt + H2

- Điều kiện phản ứng:

Axit: hay được dùng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 sệt thì không giải phóng H2)

Kim loại: Đứng trước H vào dãy hoạt động hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học tập của kim loại:

K ... Na .....Ca ....Mg ....Al ...Zn ... Fe ... Ni... Sn ... Pb ... H ... Cu ... Hg... Ag... Pt.... Au

Khi ... Như thế nào ..cần...may... áo... Záp ...sắt. ..nên...sang... Phố ... Hỏi.. Cửa ...hàng... á.. Phi.... âu

- Ví dụ:

2Na + 2HCl = 2NaCl + H2

Mg + H2SO4(loãng) = MgSO4 + H2

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

- Chú ý: fe khi công dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo thành muối fe (II) chứ không tạo muối sắt (III)

3. Tính năng với bazơ:

- Nguyên tắc: Axit + Bazơ -> muối bột + Nước

- Điều kiện: toàn bộ các axit đều tính năng với bazơ. Bội phản ứng xẩy ra mãnh liệt cùng được hotline là bội phản ứng trung hòa

- Ví dụ:

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2+ 2H2O

4. Chức năng với oxit bazơ:

- Nguyên tắc: Axit + oxit bazơ -> muối hạt + Nước

- Điều liện: toàn bộ các axit đều tác dụng với oxit bazơ.

- Ví dụ:

Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Chức năng với muối:

- Nguyên tắc: muối (tan) + Axit (mạnh) -> Muối mới (tan hoặc ko tan) + Axit mới (yếu hoặc dễ cất cánh hơi hoặc mạnh).

- Điều kiện:

Muối gia nhập tan, Axit mạnh, muối chế tạo thành không tan trong axit sinh ra

Chất tạo ra thành có ít nhất 1 kết tủa hoặc một khí bay hơi

Sau làm phản ứng, ví như muối new là muối tan thì axit mới phải yếu, trường hợp muối bắt đầu là muối ko tan thì axit mới cần là axit mạnh.

- Ví dụ:

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4(r) + 2HCl

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2 (H2CO3 phân bỏ ra H2O và CO2)

Tính hóa chất của bazơ

1) công dụng với chất thông tư màu.

- dung dịch bazơ làm quỳ tím biến đổi màu xanh.

- dung dịch bazơ làm phenolphthalein không màu lật sang màu đỏ.

2) dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit chế tạo thành muối cùng nước.

Xem thêm: Lợi Ích Của Smartphone Bằng Tiếng Anh, Viết Về Điện Thoại Bằng Tiếng Anh Mới Nhất

Thí dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3) Bazơ (tan cùng không tan) tác dụng với axit tạo thành thành muối và nước.

Thí dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4) dung dịch bazơ công dụng với nhiều dung dịch muối chế tác thành muối new và bazơ mới.

Thí dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5) Bazơ ko tan bị sức nóng phân diệt thành oxit cùng nước.

Thí dụ: Cu(OH)2 t0→→t0 CuO + H2O

2Fe(OH)3 t0→→t0 Fe2O3 + 3H2O

Tính hóa chất của muối

1. Tính năng với kim loại

Dung dịch muối bao gồm thể tính năng với kim loại tạo thành muối bắt đầu và kim loại mới.

Thí dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Chức năng với axit

Muối tất cả thể tác dụng được với axit tạo thành muối bắt đầu và axit mới.

Thí dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Công dụng với dung dịch muỗi

Hai hỗn hợp muối có thể tác dụng với nhau chế tác thành nhì muối mới.

Thí dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với hỗn hợp bazơ

Dung dịch bazơ có thể chức năng với dung dịch bazơ sinh sản thành muối bắt đầu và bazơ mới.

Thí dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Phản ứng phân diệt muối

Nhiều muối bột bị phân diệt ở ánh nắng mặt trời cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Thí dụ: 2KClO3 t0→→t0 2KCl + 3O2

CaCO3 t0→→t0 CaO + CO2

II. Làm phản ứng điều đình trong dung dịch

1. Định nghĩa: phản bội ứng dàn xếp là bội phản ứng hóa học, trong các số ấy hai hợp chất tham gia phản nghịch ứng đàm phán với nhay số đông thành phần cấu trúc của bọn chúng để tạo ra những hợp chất mới.

Xem thêm: So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng đàm phán trong dung dịch của các chất chỉ xẩy ra nếu thành phầm tạo thành gồm chất không tan hoặc chất khí.