TÍNH HÓA TRỊ CỦA FE TRONG HỢP CHẤT FESO4

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

a) Tính hóa trị của từng nguyên tố trong các hợp chất sau biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3

b) Tính hóa trị của sắt trong hợp chất FeSO4.

Bạn đang xem: Tính hóa trị của fe trong hợp chất feso4


*

a)

*

 a) Tính hóa trị của từng nguyên tố trong những hợp chất sau biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl2, AlCl3.

b) Tính hóa trị của sắt trong hợp chất FeSO4.


a) ZnCl2: 1 x x = 2 x I => x= II.

CuCl2: 1 x y = 2 x I => y = II

AlCl3: z x 1 = I x 3 => z = III.

b) FeSO4: 1 x a = II x 1 => a = II.


a) < Tích chỉ số và hóa trị thành phần này bằng tích chỉ số cùng hóa trị nguyên tố tê >

 (Zn^xCl_2^1Rightarrow1.x=2.1Rightarrow x=2left(II ight))

(Cu^xCl_2^1Rightarrow1.x=1.2Rightarrow x=2)

(Al^xCl_3^1Rightarrow1.x=3.1Rightarrow x=3left(III ight))

b) ( quy ước : team SO4 gồm hóa trị II )

(Fe^xSO_4^IIRightarrow1.x=1.IIRightarrow x=2)


Tính hóa trị của:-99

a. Nguyên tố sắt trong hợp hóa học FeSO4. Biết SO4 tất cả hóa trị II

b. Yếu tố S vào hợp chất SO3 , H2S

Giúp bản thân với mai mình buộc phải nộp rồi!


gọi hóa trị của những nguyên tố cần tìm là (x)

a. ( ightarrow Fe_1^xleft(SO_4 ight)_1^II ightarrow x.1=II.1 ightarrow x=II)

vậy (Fe) hóa trị (II)

b. 

( ightarrow S_1^xO^II_3 ightarrow x.1=II.3 ightarrow x=VI)

vậy (S) hóa trị (VI)

( ightarrow H_2^IS_1^x ightarrow I.2=x.1 ightarrow x=II)

vậy (S) hóa trị (II)

chúc các bạn học tốt ^^


gọi hóa trị của N và Fe là (x)

( ightarrow Fe_1^xleft(SO_4 ight)_1^II ightarrow x.1=II.1 ightarrow x=II)

vậy sắt hóa trị II

( ightarrow N_2^xO^II_5 ightarrow x.2=II.5 ightarrow x=dfracX2=V)

vậy N hóa trị V

( ightarrow Fe_1^xleft(OH ight)_3^I ightarrow x.1=I.3 ightarrow x=III)

vậy sắt hóa trị III

( ightarrow N_2^xO^II_1 ightarrow x.2=II.1 ightarrow x=dfracII2=I)

vậy N hóa trị I


Câu 2: Tính hóa trị của các nguyên tố Mn, Al, C, Fe, Ca trong những hợp hóa học sau: 

1/ Mn2O7 2/ AlCl3 3/ CO2 4/ FeSO4 5/ Ca3(PO4)2


1. Call hóa trị của Mn trong hợp chất Mn2O7 là a

Theo quy tắc hóa trị ta có:

2.a = 7. II → a = VII

2. Hotline hóa trị của Al trong hợp chất AlCl3 là b

Theo quy tắc hóa trị ta có:

1 . B = 3. I → b = III

3. Call hóa trị của C vào hợp chất CO2 là c

Theo phép tắc hóa trị ta có:

1 . C = 2. II → c = IV

4. Gọi hóa trị của fe trong hợp hóa học FeSO4 là d

Theo nguyên tắc hóa trị ta có:

1 . D = 1 .II → d = II

5. điện thoại tư vấn hóa trị của Ca trong hợp chất Ca3(PO4)2 là e

Theo nguyên tắc hóa trị ta có:

3 . E = 2 . III → e = II


Theo hóa trị của fe trong vừa lòng chất bao gồm công thức hóa học là Fe2O3 hãy chọn công thức hóa học tập đúng trong các các cách làm hợp chất gồm phân tử Fe liên kết với (SO4) hóa trị (II) sau: A. FeSO4. B. Fe2SO4. C. Fe2(SO4)2. D. Fe2(SO4)3. E. Fe3(SO4)2.

Theo hóa trị của sắt trong vừa lòng chất bao gồm công thức chất hóa học là Fe2O3 hãy chọn phương pháp hóa học đúng trong những các công thức hợp chất gồm phân tử Fe liên kết với (SO4) hóa trị (II) sau:

A. FeSO4.

B. Fe2SO4.

C. Fe2(SO4)2.

D. Fe2(SO4)3.

E. Fe3(SO4)2.


* hotline hóa trị của fe trong công thức 

*
 là a.

Theo nguyên tắc hóa trị ta có: a.2 = II.3 ⇒ a = III ⇒ Fe bao gồm hóa trị III

* công thức dạng bình thường của Fe(III) và nhóm SO4 hóa trị (II) là 

*

Theo luật lệ hóa trị ta có: III.x = II. Y ⇒ 

*
 ⇒ chọn x = 2, y = 3

⇒ cách làm hóa học là Fe2(SO4)3

Đáp án D


Hãy xác minh hóa trị của những nguyên tố, team nguyên tử: Fe, Cu, Ba, OH, SO4, NO3 trong số hợp chất Fe2O3, CuO, BaO, Al(OH)3, FeSO4, HNO3


Vận dụng quy tắc hóa trị khẳng định hóa trị của nguyên tử hoặc đội nguyên tử còn lại trong các hợp hóa học sau:

a. FeSO4, biết SO4 hóa trị II. B. SO2, biết O hóa trị II.

Xem thêm: Một Công Trường Chuẩn Bị Gạo Cho 60 Công Nhân Ăn Trong 30 Ngày

c. Fe(OH)3, biết OH hóa trị I. D. AlPO4, biết PO4 hóa trị III.

e. N2O5. F. Cu2O.

g. Ba(NO3)2. H. KHCO3, biết HCO3 hóa trị I.

Giúp Mình nha.Cảm ơn.


Vận dụng nguyên tắc hóa trị xác định hóa trị của nguyên tử hoặc team nguyên tử còn lại trong số hợp hóa học sau:

a. FeSO4, biết SO4 hóa trị II. B. SO2, biết O hóa trị II.

c. Fe(OH)3, biết OH hóa trị I. D. AlPO4, biết PO4 hóa trị III.

e. N2O5. F. Cu2O.

g. Ba(NO3)2. H. KHCO3, biết HCO3 hóa trị I.


Vận dụng quy tắc hóa trị xác định hóa trị của nguyên tử hoặc team nguyên tử còn lại trong những hợp hóa học sau:

a. FeSO4, biết SO4 hóa trị II. B. SO2, biết O hóa trị II.

c. Fe(OH)3, biết OH hóa trị I. D. AlPO4, biết PO4 hóa trị III.

e. N2O5. F. Cu2O.

g. Ba(NO3)2. H. KHCO3, biết HCO3 hóa trị I.

Xem thêm: Viết Sơ Đồ Quá Trình Quang Hợp, Viết Sơ Đồ Tóm Tắt Quá Trình Quang Hợp

Giải chi tiết giúp mình nha.Cảm ơn.