Toluen + Br2 Ánh Sáng

     

C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr là phản nghịch ứng khi đến toluen chức năng với brom, với đk nhiệt độ xúc tác không giống nhau thì làm phản ứng cho thành phầm thế không giống nhau. Mời các bạn tham khảo tài liệu tiếp sau đây để làm rõ hơn phép tắc phản ứng.

Bạn đang xem: Toluen + br2 ánh sáng

1. Làm phản ứng khi đến Toluen tính năng với Br2 (ánh sáng) theo tỉ lệ thành phần mol 1:1

Khi toluen Br2 đk thường tia nắng thì ưu tiên xẩy ra phản ứng nuốm trên nhánh tạo thành bezyl bromua

Liên quan: toluen + br2 ánh sáng

2. Toluen chức năng với Br2 điều kiện có bột sắt


*

Nếu mang đến toluen bội phản ứng với brom trong đk có bột sắt đang thu được hỗn hợp sản phẩm thế brom đa số vào địa chỉ para cùng ortho.

3. Thắc mắc bài tập tương quan

Câu 1. Đốt cháy hòa toàn 7,8 gam benzen rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào trong bình đựng dung dịch nước vôi vào dư. Khối lượng dung dịch tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam?

A. Tăng 56,4 gam.

B. Bớt 28,2 gam.

C. Sút 56,4 gam.

D. Tăng 28,2 gam.

Câu 2: dãy đồng đẳng benzen bao gồm công thức chung là

A.CnH2n+2

B. CnH2n-2

C. CnH2n-4

D. CnH2n-6

Câu 3: cách làm phân tử của Strien là

A.C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 4: bí quyết phân tử của toluen là

A.C6H6

B. C7H8


C. C8H8

D. C8H10

Câu 5: Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10 là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 6: Benzen tính năng với Br2 theo xác suất mol 1 : 1 (có phương diện bột Fe), chiếm được sẩn phẩm hữu cơ là

A.C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br44

Câu 7.

Xem thêm: Lý Thuyết Phân Bố Dân Cư Ở Việt Nam Và Sự Phân Bố Dân Cư Hiện Nay

Toluen tính năng với Br2 phát sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. O-bromtoluen

B. M-bromtoluen.

C. Phenylbromua

D. Benzylbromua

Câu 8. mang lại toluen chức năng với lượng dư HNO3 đặc gồm xúc tác H2SO4 sệt để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Trọng lượng điều chế được tự 23 kg toluen (hiệu suất 80%)là

A. 45,40 kg

B. 70,94 kg

C. 18,40 kg

D. 56,75 kg

Câu 9. Khi cho ít benzen vào ống thử đựng nước brom, lắc nhẹ. Hiện tượng lạ quan gần cạnh được là:

A. Nước brom mất màu, thu được hóa học lỏng đồng nhất

B. Hóa học lỏng vào ống nghiệm tạo thành 2 lớp: lớp có red color và lớp ko màu

C. Hóa học lỏng trong ống nghiệm không nạm đổi

D. Nước brom mất màu, gồm chất lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

………………………………..

Mời các bạn tìm hiểu thêm một số tư liệu liên quan


C6H5OH + na → C6H5ONa + H2C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3ClC6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr

Trên đây banmaynuocnong.com đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, VnDoc xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Giải bài tập hóa học lớp 11, Thi thpt tổ quốc môn Văn, Thi thpt nước nhà môn kế hoạch sử, Thi thpt đất nước môn Địa lý, Thi thpt nước nhà môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 nhưng mà VnDoc tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Dàn Ý Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn ?


Đáp án BVòng benzen tất cả chứa nhóm vắt là ankyl→ ưu tiên vậy ở ortho, paraToluen làm phản ứng cùng với Br2, (xt Fe; 1 : 1) nhận được các thành phầm chính:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

cho etylbenzen công dụng với Br2hơi (ánh sáng) theo tỉ lệ thành phần 1:1 chiếm được bao nhiêu sản phẩm thế?

Khi so sánh thành phần yếu tắc của hidrocacbon Y cho tác dụng 9,44% H, 90,56% C về khối lượng. Y công dụng với brom theo tỉ lệ thành phần 1:1 đun nóng có mặt bột Fe. Y bao gồm công thức là

trong những chất sau: Toluen, stiren, etilen, axetilen, metan, benzen. Số chất làm mất đi màu thuốc tím ở ánh nắng mặt trời thường là

tự benzen mong muốn điều chế m-bromnitrobenzen tín đồ ta tiến hành theo sơ thiết bị sau:

Benzen→+XA→+Ym-bromnitrobenzen. X, Y theo thứ tự là

Hidrocacbon thơm là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm chứa

Khi mang lại toluen tính năng với HNO3(H2SO4/to) theo tỉ lệ thành phần 1:3 thu được sản phẩm có tên gọi là

Đốt cháy m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B chiếm được 4,05 gam H2O và 7,728 CO2(đktc). Quý giá của m và tổng số mol của A, B là


Hiđro hóa 49 gam hỗn hợp A tất cả benzen và naphtalen bằng H2xúc tác phù hợp thu được 39,72 gam láo hợp thành phầm B có xiclohexan cùng đecalin. Biết năng suất hiđro hóa benzen cùng naphtalen lần lượt bởi 70% với 80%. Nhân tố % trọng lượng của xiclohexan vào B là

mang đến clo tính năng với 78 gam benzen (có mặt bột Fe) tín đồ ta chiếm được 78 gam clobenzen. Năng suất quá tình phản ứng là

chất X tính năng với benzen (xt,) tạo thành thành etylbenzen. Hóa học X là

mang lại 12 gam hidrocacbon X. Đốt cháy trọn vẹn rồi cho thành phầm thu được vào dung dịch Ca(OH)2dư chiếm được 90 gam kết tủa.Khối lượng bình nước vôi tăng 50,4 gam. Tỉ khối của X đối với hidro là 60. đến hợp chất chức năng với hỗn hợp KMnO4đung nóng thu được sản phẩm có cách làm C9H­3O6K3. Thương hiệu hợp chất X là?

cho các chất (1) benzen ; (2) toluen; (3) xiclohexan; (4) hexa-1,3-đien; (5) xilen; (6) cumen. Dãy gồm những hiđrocacbon thơm là:

bao gồm 3 lọ mất nhãn: benzen, toluen với stiren. Hoàn toàn có thể dùng hóa học nào dưới đây nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam 1 các thành phần hỗn hợp chất cơ học X đề nghị vừa đủ 2,24 lít khí O2ở đktc chỉ chiếm được khí CO2và tương đối H2O theo tỉ lệ thành phần thể tích 2:1 ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Biết tỉ khối tương đối của X đối với H2bằng 52, X chứa vòng benzen và chức năng được với dung dịch brom. X là

mang lại benzen vào 1 lọ đựng clo dư rồi giới thiệu ánh sáng. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 5,82 kg chất sản phẩm. Tên của sản phẩm và trọng lượng benzen tham gia phản ứng là