Tương Quan Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tương quan là gì

*
*
*

tương quan
*

- dính líu cùng với nhau, có liên hệ với nhau : Quyền lợi tương quan giữa bạn này và bạn khác. đối sánh lực lượng. Lực lượng so sánh hơn kém thân hai bên.


hd. Dục tình với nhau. đối sánh tương quan lực lượng: đối chiếu lực lượng thân hai bên.Tầm nguyên trường đoản cú điểnTương Quan

Tương: cùng, Quan: quan liêu hệ.

Cho xuất xắc từ hiếu tương quan. Nhị Thập Tứ Hiếu


Xem thêm: Hàm Tách Chuỗi Ký Tự Trong Excel, Tách Ký Tự Chuỗi Trong Excel

*

*

*Xem thêm: Tổng Hợp Danh Sách Các Loại Cá Ở Việt Nam Bạn Nên Biết, Các Loại Cá Nước Ngọt Ở Việt Nam

tương quan

tương quan verb to interrelate, khổng lồ correlatecorrelatedcâu hỏi phụ tương quan: correlated sub-querynhiệt độ màu tương quan: correlated colour temperaturecorrelationbậc tương quan: degree of correlationbiểu thiết bị tương quan: correlation diagramchỉ số tương quan: correlation indexcông vắt tương quan: correlation toolđỉnh hàm số tương quan: correlation function peakđo tương quan góc bội ba: triple angular correlation measurementdữ liệu tương quan: correlation datahàm tương quan: correlation functionhệ số tương quan: correlation coefficienthệ số tương quan: correlation coefficientshệ số tương quan: correlation ratiohệ số đối sánh (chuỗi mặt hàng loạt): serial correlation coefficienthệ số tương quan âm: negative correlation coefficienthệ số tương quan bội: coefficient of multiple correlationhệ số đối sánh bội ba: triple correlation coefficienthệ số đối sánh tương quan chính tắc: canonical correlation coefficienthệ số đối sánh tương quan chuỗi: serial correlation coefficienthệ số tương quan dương: positive correlation coefficienthệ số tương quan không gian: space correlation coefficienthệ số tương quan riêng: coefficient of partial correlationhệ số tương quan tần số: frequency correlation coefficienthệ số vectơ tương quan: vector correlation coefficienthệ thống đo mối tương quan vệ tinh: correlation tracking systemkhoảng cách đối sánh tương quan nằm ngang: horizontal correlation distancekhoảng tương quan: correlation intervalma trận tương quan: correlation matrixma trận tương quan hoàn toàn: complete correlation matrixmặt đối sánh tương quan chuẩn: normal correlation surfacephân tích tương quan: correlation analysisphân tích đối sánh tương quan góc: angular correlation analysisphép đo đối sánh tương quan góc kép: double angular correlation measurementphương pháp tương quan: correlation methodsơ vật tương quan: correlation diagramsự so với tương quan: correlation analysissự tương quan: correlationsự đối sánh âm: negative correlationsự đối sánh chặt chẽ: high correlationsự tương quan dương: positive correlationsự đối sánh hình ảnh: đoạn phim correlationsự đối sánh tương quan không-thời gian: space-time correlationsự đối sánh tương quan nối tiếp: serial correlationsự đối sánh thời gian: time correlationtách sóng tương quan: correlation detectionthí nghiệm (về) tương quan: correlation experimenttương quan liêu (không thật, đưa tạo): spurious correlationtương quan liêu (theo) phương phân cực: polarization-direction correlationtương quan liêu Gilliland: Gilliland correlationtương quan tiền ảo tưởng: illusory correlationtương quan liêu âm: inverse correlationtương quan liêu bội chuẩn chỉnh tắc: multiple normal correlationtương quan lại bội phi tuyến đường tính: multiple curvilinear correlationtương quan chủ yếu tắc: canonical correlationtương quan của các chỉ số: correlation of indicestương quan lại của chuyển dịch liền cạnh: correlation of adjacent transitiontương quan dương: direct correlationtương quan tiền gama-gama: gamma-gamma correlationtương quan lại giả: nonsense correlationtương quan liêu giả: spurious correlationtương quan trả tạo: nonsense correlationtương quan tiền góc: angular correlationtương quan lại hạng: rank correlationtương quan lại hạng: grade correlationtương quan hoàn toàn: perfect correlationtương quan ko thật: spurious correlationtương quan không thật: nonsense correlationtương quan tiền không tuyến tính: nonlinear correlationtương quan momen tích: sản phẩm moment correlationtương quan liêu moment tích: hàng hóa moment correlationtương quan liêu riêng: partial correlationtương quan lại tầm dài: long-range correlationtương quan liêu thật: true correlationtương quan thính giác cùng với thính giác: Inter-Aural Cross Correlation (IACC)tương quan liêu toàn phần: total correlationtương quan tiền trễ: lag correlationtương quan trực tiếp: direct correlationtương quan tuyến tính: linear correlationtương quan liêu vectơ: vector correlationtương quan liêu vòng: circular correlationtương quan lại xung lượng: momentum correlationtỷ số tương quan: correlation ratiocorrelation, correlative, correlatecorrelativerelationalcơ sở tài liệu tương quan: relational data basengôn ngữ tương quan: relational languagevận hành viên tương quan: relational operatorbộ từ bỏ tương quanauto-correlatorbộ tương quancorrelatorbộ tương quan hình ảnh điện quangelectro-optical image correlatorbộ tương quan chéocross-correlatorbộ đối sánh quangoptical correlatorbộ đối sánh tương quan tương tựanalogue correlatorđịnh dụng cụ thành phần tương quanlaw of related compositionđiều chế di pha tương quan vi saiDifferentially Coherent Phase - Shift Keying (DCPSK)đường tương quanline of collationhạt liên kết đối sánh tương quan thời gianTime-Correlated Associated particle (TCAP)hàm trường đoản cú tương quanautocorrelationhàm từ bỏ tương quanautocorrelation functionhàm đối sánh chéocross-correlation functionhệ số trường đoản cú tương quanautocorrelation coefficienthệ số tương quancoincidence factorhệ số tương quanrelation factor