Viết Chương Trình Tính Tổng Các Số Chẵn

     

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn


Program bt_3;

Uses crt;

Var Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap n=’);

 Readln (n);

 Tong:=0;

 For i:=1 lớn n do

 If I mod 2 = 0 then Tong:= Tong+i;

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hãy viết các biểu thức toán học tập sau sang dạng tương xứng trong Pascal:


*


uses crt;var n,i,s:longint;begin clrscr; write("Nhap n (n>0): "); readln(n); for i:=1 khổng lồ n vì chưng if i mod 2=0 then inc(s,i); writeln("Tong: ",s); readln;

end.


Program bt_3;Uses crt;Var Tong, n, i: integer;Begin Clrscr; Writeln(‘nhap n=’); Readln (n); Tong:=0; For i:=1 to n do If I gian lận 2 = 0 then Tong:= Tong+i; Writeln(‘Tong la:’,Tong); ReadlnEnd.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hãy viết các biểu thức toán học sau quý phái dạng tương xứng trong Pascal:

Cú pháp khai báo trực tiếp đổi thay mảng một chiều gồm dạng:


Xét khai báo vươn lên là sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : integer;

Tổng bộ nhớ lưu trữ dành cho các biến đã khai báo là từng nào byte?

biểu diễn nào dưới đấy là biểu diễn hằng vào Pascal:

Xét biểu thức logic: (n >0) & (n gian lận 2 = 1). Xác minh nào sau đó là đúng?

Chọn màn trình diễn tên đúng trong các biểu diễn bên dưới đây:

mang lại đoạn lịch trình sau:

T := 0 ; i:=1;

WHILE i

BEGIN

IF i gian lận 2 = 0 THEN T := T + i ;

i:=i+1;

END;

Sau khi thực hiện, T có mức giá trị?

Biểu thức 5*b + a div 4*3 cùng với a =12, b = 4 có mức giá trị là:


đến đoạn công tác sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 khổng lồ 10 DO

IF (i hack 3=0) or (i mod 5=0) THEN S := S + 1 ;

Sau lúc thực hiện, S có giá trị?

mang đến khai báo phát triển thành sau đây:

Var m, n : integer ;

x, y : real ;

Lệnh gán như thế nào sau đây là sai ?

Biểu thức toán học sau đây được trình diễn trong NNLT Pascal là:


*

Cho thay đổi thực x đã có gán quý giá 12.41235. Để gửi ra màn hình hiển thị nội dung “x=12.41” nên chọn câu lệnh nào sau đây?

trong Pascal, câu lệnh ghép được tiến hành khi sau then hoặc else:

vào Pascal, khai báo nào tiếp sau đây sai:

những thành phần cơ bản của NNLT là:


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Viết công tác tính tổng những số chẵn trong phạm vi từ bỏ M đến N
*

Làm cách nào để tạo list từ hàm phạm vi vào python?

(Nhà tài trợ) ban đầu học Python với hướng dẫn trình làng về Python miễn giá tiền của DataCamp. Khám phá Khoa học tập dữ liệu bằng phương pháp hoàn thành những thử thách ...

Xem thêm: Viết Vào Vở Tên Các Loại Quả Có Dấu Ngã Câu Hỏi 893295, Thể Loại:Quả


programmingpython
*

Cách lấy danh mục trong WordPress

Danh mục là trong những nguyên tắc phân nhiều loại mặc định vào WordPress. Chúng ta cũng có thể sử dụng những danh mục để sắp xếp và nhóm các bài đăng bên trên blog của ...


programmingwordpress
*

Cách vẽ các hình 1-1 giản

Bố chị em có hể rèn luyện cho nhỏ bé ính hẩm mỹ và đô ay khéo léo bằng cách cho nhỏ nhắn ập vẽ bé vậ đơn gản, bấ kỳ con vậ cu làm sao mà nhỏ nhắn hích như: con cún, con mèo, ...


Size giày 260 tương đương kích thước bao nhiêu

Hãy xm ngày bà vế này của T́n Phong Logscs về bảng sz gày Trung Quốc để bạn có hể cài đặt được sản phẩm ưng ý nhấ nh́.MỤC LỤCTạ sao bạn đề nghị ...

Xem thêm: Ví Dụ Về Phần Mềm Ứng Dụng, Một Số Phần Mềm Hay Sử Dụng


Ngày mang đến dấu thời hạn javascript

Psssst. TRẠI BOOTC PHÁT TRIỂN website 2023 sẽ ban đầu chỉ sau vài ba ngày nữa. Tham gia danh sách chờ, giữ khu vực trong khóa học thuần tập kéo dãn dài 10 tuần của tớ và ...


programmingjavascript
Hướng dẫn kiểm tra đơn vị php

Sau khi khởi sinh sản Laravel Project vẫn xuất ra file programmingphpMẹo HayHướng dẫn

tet2023

programming2023

programmingwordpress

programming html


Mẹo HayCáchcách

programmingcss

programmingpython

tốt không


programmingbằng bao nhiêu

Top 9 những loại cáp mạng thường dùng (tìm đọc về tên, kí hiệu, hình dạng, color sắc, kết cấu lõi bên trong) 20226 ngày trước

Top 3 này đừng dụng vào phô mai của tớ chap 162 20226 ngày trước

Top 14 thiết bị nào sau đây có thể coi là gương ước lồi 20225 ngày trước

Top 8 xe pháo vũ linh cà mau đi cần thơ 20224 ngày trước

Top 6 phép tắc giáo dục đh có hiệu lực vào trong ngày tháng năm nào 20226 ngày trước

Top 8 tập khẳng định của y = 1/cosx 202213 giờ trước

Top 17 ý thức phiên bản ngã của trẻ chủng loại giáo 20221 tiếng trước

Top 17 vô thượng thần de tập 91 thuyết minh 20223 ngày trước

Top 8 hiện tại tượng xẩy ra khí sục khí co2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch c6h5ona 20223 ngày trước