VIẾT THÀNH TỈ SỐ PHẦN TRĂM

     

Bài 1: Viết về tỉ số phần trăm ( theo mẫu mã ) : ()(dfrac14 = dfrac25100 = 25\% )

(dfrac12 = )........... (dfrac45 = )........... (dfrac74 = )........... 

(dfrac425 = ) ........... (dfrac150 = ) ........... (dfrac920 = )

Bài 2: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,12589 

A. 1,2589% B. 12,589%

C. 125,89% D. 1258,9%

b) Viết thành tỉ số phần trăm: 10,2573

A. 10,2573% B. 102,573%

C. 1025,73% D. 10257,3%

Bài 3: Tính tỉ số phần trăm hai số (theo mẫu):

a) 18 cùng 40

……………………………………

b) 2,7 cùng 30

……………………………………

c) 24 và 60

……………………………………

d) 7,31 và 25

……………………………………

Mẫu: 12 : 25 = 0,48 = 48%

Bài 4: Một lớp học bao gồm 45 học sinh nữ cùng 35 học viên nam.

Bạn đang xem: Viết thành tỉ số phần trăm

a) Số học viên nam chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp?

b) Số học viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh nam (kết quả tính cho chữ thập phân thiết bị hai).

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 5: Một người dùng (560 000) đồng làm cho tiền vốn để sở hữ hoa quả. Sau thời điểm bán hết số hoa quả đó thì người đó chiếm được (770 000) đồng. Hỏi: 

a) Tiền phân phối hoa trái của người đó bởi bao nhiêu xác suất tiền vốn ?

b) tín đồ đó lãi bao nhiêu phần trăm? 

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Lời giải đưa ra tiết


Bài 1:

Phương pháp giải:

- Nhân cả tử số và chủng loại số của phân số với một trong những thích hợp và để được phân số thập phân bao gồm mẫu số là 100.

- Viết phân số thập phân bên dưới dạng tỉ số phần trăm dựa vào cách gửi đối(dfrac1100 = 1\% ).

Xem thêm: Những Quy Định Về Vượt Nhau Và Tránh Nhau Trên Đường, Tìm Hiểu Về

Cách giải:

(dfrac12 = dfrac50100 = 50\% ) (dfrac45 = dfrac80100 = 80\% ) (dfrac74 = dfrac175100 = 175\% )

(dfrac425 = dfrac16100 = 16\% ) (dfrac150 = dfrac2100 = 2\% ) (dfrac920 = dfrac45100 = 45\% )

Bài 2:

Phương pháp giải:

Để viết một trong những thành tỉ số xác suất ta nhân số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên cần tích tra cứu được.

Cách giải:

a) Ta có: 0,12589 = 12,589% (vì 0,12589 × 100 = 12,589).

Vậy đáp án chính xác là B.

b) Ta có: 10,2573= 1025,73% (vì 10,2573 × 100 = 1025,73).

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3:

Phương pháp giải:

Muốn tra cứu tỉ số tỷ lệ của hai số 18 cùng 40 ta làm như sau:

- tìm thương của 18 và 40.

- Nhân thương đó với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên cần tích search được.

Cách câu khác ta có tác dụng tương tự.

Cách giải:

a) 18 cùng 40

18 : 40 = 0,45 = 45%

b) 2,7 và 30

2,7 : 30 = 0,09 = 9%

c) 24 và 60

24 : 60 = 0,4= 40%

d) 7,31 và 25

7,31 : 25 = 0,2924 = 29,24%.

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Tính tổng số học sinh trong cả lớp = số học viên nam + số học sinh nữ.

- Để tính tỉ số xác suất giữa học sinh nam và học viên cả lớp ta tìm thương của số học sinh nam và học sinh cả lớp, rồi nhân thương kia với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên yêu cầu tích tìm được.

- Để tính tỉ số xác suất giữa học viên nữ và học sinh nam ta kiếm tìm thương của số học viên nữ và học viên nam, rồi nhân thương kia với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.


Cách giải:

a) Tổng số học sinh của cả lớp là:

45 + 35 = 80 ( học sinh )

Tỉ số phần trăm giữa số học viên nam và học sinh cả lớp là:

35 : 80 = 0,4375

0,4375 = 43,75%

b) Tỉ số tỷ lệ giữa số học sinh nữ với số học viên nam là:

45 : 35 = 1,2857

1,2857 = 128,57%

Đáp số: a) 43,75% ;

b) 128,57%.

Xem thêm: Nếu Là Người Chứng Kiến Cảnh Chị Dậu Đánh Nhau, Just A Moment

Bài 5:

Phương pháp giải:

- kiếm tìm tiền bán rau bằng bao nhiêu tỷ lệ tiền vốn ta đem tiền bán rau chia cho chi phí vốn, tiếp đến nhân thương đó với 100 với viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm kiếm được.

- Số tỷ lệ tiền lãi = số tỷ lệ tiền bán rau so tiền vốn – 100%. (ta coi tiền vốn là 100%)