WORD FAMILY LÀ GÌ

     
Bài viết giúp fan đọc khám phá và vận dụng những kiến thức về chúng ta từ để có thể nâng cao việc học Tiếng Anh nói bình thường và học từ nói riêng.

Bạn đang xem: Word family là gì


*

Học từ bỏ vựng trải qua họ tự (word family) là 1 trong những trong những phương pháp hiệu quả góp ghi nhớ và mở rộng vốn từ. Cùng với các kiến thức về học tập từ vựng, vấn đề nắm vững kết cấu và cách ra đời từ giúp cải thiện khả năng nhận biết từ vựng mới. Đồng thời, hỗ trợ người học trong việc tự xây dựng những từ trong và một họ từ. Trong bài viết dưới đây, tác giả để giúp đỡ người đọc tò mò word family là gì với vận dụng các kiến thức trên để có thể cải thiện việc học tập Tiếng Anh nói tầm thường và học từ nói riêng.

Word Family là gì?

Định nghĩa Word family

Word family – chúng ta từ vựng – là một trong những tập hợp các từ gồm chung đặc điểm về gốc nghĩa, hay nói cách khác là được xuất hiện từ thuộc một cội từ (root/base) tuy thế được thêm vào một trong những thành phần khác bao hàm các tiền tố (prefixes) giỏi hậu tố từ (suffixes) để cấu tạo nên trường đoản cú mới.

Các từ trực thuộc một họ từ (Word family) có thể bao gồm nhiều tự loại khác ví như danh tự (Noun – n), cồn từ (Verb – v), trạng từ bỏ (Adverb – adv) hay tính từ bỏ (Adjective – adj).

Ví dụ:

Các từ tiếp sau đây thuộc cùng một họ tự vựng (Word family) với gốc từ “act”

Act (v)

Acting (n)

Action (n)

Actor (n)

Actress (n)

Các từ bỏ thuộc cùng họ tự (Word family) với cội từ “beauty”

Beauty (n)

Beautify (v)

Beautiful (adj)

Beautifully (adv)

Beautician (n)

*
Word Family là gì?

Tiền tố trường đoản cú (prefixes) là gì

Tiền tố là yếu tắc phụ tố được để trước một từ. Việc thêm tiền tố vào trước cội từ đang làm biến đổi nét nghĩa của từ, mặc dù từ loại vẫn được giữ nguyên.

Nghĩa của từ mới được thành lập và hoạt động sau khi thêm chi phí tố hoàn toàn có thể được suy ra trường đoản cú nghĩa từ bỏ gốc, thế thể:

Nghĩa của tự mới: Nghĩa của tiền tố + Nghĩa của nơi bắt đầu từ

Ví dụ:

Tiền tố: Dis – mang nghĩa phủ định, hoàn toàn có thể được dịch là “không”

Gốc từ: lượt thích (v) yêu thích, Agree (v) đồng ý, tán thành

Từ mới: Dislike (v) không thích, Disagree (v) ko đồng ý

Một số chi phí tố phổ biến

Trong giờ Anh, có một vài tiền tố thông dụng thường được thực hiện với chân thành và ý nghĩa và cách dùng như dưới đây:

Tiền tố dis-

Disappear (v): thay đổi mất, ko xuất hiện

Disuse (v): quăng quật đi, không sử dụng đến

Tiền tố un-

Unclear (adj): không rõ ràng

Unable (adj): không thể, không tồn tại khả năng

Tiền tố im-

Impossible (adj): ko thể

Improper (adj): không nên cách, không yêu thích hợp

Tiền tố in-

Inappropriate (adj) không phù hợp hợp, không ham mê đáng

Indirect (adj): không trực tiếp/ loại gián tiếp

Tiền tố il-

Illegal (adj): chưa phù hợp pháp

Illogical (adj): không logic, bất phù hợp lý

Tiền tố non-

Nonsense (adj): không tồn tại nghĩa/ vô nghĩa

Nonflammable (adj): không bắt lửa, không cháy

Tiền tố ir-

Irregular (adj): không thường xuyên xuyên

Irrelevant (adj): không liên quan

Ý nghĩa: các tiền tố trên đều mang nghĩa tủ định, trái ngược cùng với nghĩa của tự gốc. Có thể được dịch là “không”, “chưa” (“not”, “without”).

Tiền tố re-

Ý nghĩa: Lặp lại, tảo lại

Return (v): con quay trở lại, hoàn lại

Rewrite (v): viết lại

Tiền tố pre-

Ý nghĩa: Trước đó

Prehistory (n): thời chi phí sử

Preview (v,n): xem trước, để mắt tới trước

Tiền tố over-

Ý nghĩa: Quá, vượt mức

Overcrowded (adj: quá đông đúc

Overload (adj): quá tải

Tiền tố mis-

Ý nghĩa: Sai

Misunderstand (v): hiểu sai , gọi lầm

Misspell (v): viết sai bao gồm tả

Tiền tố multi-

Ý nghĩa: Nhiều, nhiều dạng

Multitask (v): làm nhiều vấn đề cùng lúc

Multimedia (n): đa phương tiện, đa truyền thông

*

Hậu tố từ (suffixes) là gì

Hậu tố là thành phần được thêm vào sau nơi bắt đầu từ để tạo ra thành từ mới. Câu hỏi thêm hậu tố thường làm biến đổi loại từ của từ nơi bắt đầu và hình như cũng dẫn đến những biến hóa nhất định cho nghĩa của từ.

Ví dụ:

Gốc từ: care (n,v)

Hậu tố: – ful, – less

Từ mới: careful (adj) cẩn thận, careless (adj) bất cẩn

Một số hậu tố tự phổ biến

Các hậu tố từ có thể được tạo thành 4 các loại chính, nhờ vào từ loại của từ sau khoản thời gian được thêm hậu tố, gồm: hậu tố danh từ, hậu tố động từ, hậu tố tính từ với hậu tố trạng từ.

*

Hậu tố danh từ

Các hậu tố dưới đây sau khi được thêm vào sau từ gốc sẽ hình thành một từ bắt đầu mang từ loại là danh từ bỏ (noun)

Hậu tố -er

Ý nghĩa: Được cung ứng sau các động từ để sinh ra một danh từ bỏ chỉ fan hoặc đồ vật vật, trang thiết bị thực hiện hành vi của cồn từ đó.

Từ cùng họ: Sing (v) hát

Danh từ: Singer (n): ca sĩ

Hậu tố -or

Ý nghĩa: Được cung ứng sau các động từ để hiện ra một danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc trang bị vật, trang thiết bị thực hiện hành vi của đụng từ đó.

Từ thuộc họ: Act (v) diễn xuất

Danh từ: Actor (n) diễn viên

Hậu tố -ist

Ý nghĩa: Được dùng làm tạo thành danh tự chỉ fan thực hiện quá trình theo 1 chuyên môn nào đó.

Ví dụ:

Từ thuộc họ: Journal (n)

Danh từ: Guitarist (n)

Hậu tố -ship

Ý nghĩa: dùng để tạo nên danh từ đặt ra cấp bậc, chức vụ, khả năng hoặc mọt quan hệ

Từ cùng họ: Friend (n) chúng ta bè

Danh từ: Friendship (n) tình bạn

Hậu tố -dom

Từ cùng họ: miễn phí (adj)

Danh từ: Freedom (n)

Hậu tố -ism

Ý nghĩa: Được thực hiện để chế tạo thành danh từ nhắc đến niềm tin chính trị, làng mạc hội; tín ngưỡng tôn giáo; học thuyết hoặc phương pháp hành xử.

Từ cùng họ: Sex (n) giới tính

Danh từ: Sexism (n) thành kiến, sự tách biệt đối xử bởi giới tính

Hậu tố -ness

Ý nghĩa: Được cấp dưỡng tính từ để chế tạo thành danh trường đoản cú chỉ phẩm chất, đặc tính hoặc trạng thái.

Từ thuộc họ: Kind (adj) xuất sắc bụng

Danh từ: Kindness (n) sự xuất sắc bụng

Hậu tố -al

Ý nghĩa: Được phân phối tạo thành danh trường đoản cú chỉ hành vi hay quá trình diễn ra

Từ cùng họ: Approve (v) phê chuẩn, phê duyệt

Danh từ: Approval (n) sự phê duyệt, chấp thuận

Hậu tố-ity

Ý nghĩa: Được sản xuất tính từ để tạo thành danh trường đoản cú chỉ tâm lý hoặc phẩm chất.

Từ thuộc họ: Legal (adj) hợp pháp

Danh từ: Legality (n) chứng trạng hợp pháp

Hậu tố -ment

Ý nghĩa: Được thực hiện để tạo ra thành danh từ có một hành động, quá trình, hoặc tác dụng của nó.

Từ cùng họ: Develop (v) phân phát triển

Danh từ: Development (n) sự phân phát triển

Hậu tố -ion

Ý nghĩa: Được cung cấp động từ bỏ để tạo nên thành danh trường đoản cú chỉ hành động hoặc điều kiện, trạng thái.

Xem thêm: Ngoại Trừ Tác Hại Của Rau Kinh Giới, 6 Lợi Ích Bất Ngờ Từ Rau Kinh Giới

Từ cùng họ: Compete (v) tị đua, cạnh tranh

Danh từ: Competition (n) cuộc thi

Hậu tố -ance/ -ence

Ý nghĩa: Được thực hiện để chế tác thành danh trường đoản cú chỉ một hành động hoặc một loạt các hành động.

Từ thuộc họ: Perform (v) trình diễn

Danh từ: Performance (n) màn trình diễn

Hậu tố -ant

Ý nghĩa: tạo nên thành danh trường đoản cú chỉ một bạn (hoặc vật) triển khai hoặc khiến ra hành vi đã nêu.

Từ thuộc họ: Assist (v) hỗ trợ, giúp đỡ

Danh từ: Assistant (n) trợ lý

*

Hậu tố hễ từ

Các trường đoản cú chứa các hậu tố bên dưới đây đều phải có từ các loại là động từ.

Hậu tố – en

Từ cùng họ: Sharp (adj) sắc, nhọn, bén

Động từ: Sharpen (v) mài, tạo nên sắc, nhọn

Hậu tố -fy

Từ thuộc họ: Simple (adj) đối chọi giản

Động từ: Simplify (v) làm cho đơn giản

Hậu tố -ize (-ise)

Từ thuộc họ: Modern (adj) hiện đại

Động từ: Modernize v) tân tiến hóa

Hậu tố tính từ

Các hậu tố sau đây sau khi được cấp dưỡng từ cội sẽ hiện ra một tính từ.

Hậu tố -ful

Từ thuộc họ: nguồn (n) sức mạnh, nội lực

Tính từ: Powerful (adj) có sức mạnh, oai quyền lớn

Hậu tố -less

Từ cùng họ: Hope (n,v) hy vọng

Tính từ: Hopeless (adj) không có hy vọng, tuyệt vọng

Hậu tố -ive

Từ thuộc họ: Inform (v) thông báo, gửi tin

Tính từ: Informative (adj) cung ứng nhiều thông tin

Hậu tố -able/ -ible

Từ cùng họ: Move (v) dịch chuyển

Tính từ: Movable (adj) hoàn toàn có thể dịch chuyển được

Hậu tố -ous

Từ thuộc họ: Danger (n) nguy cơ hiểm

Tính từ: Dangerous (adj) nguy khốn -ical

Hậu tố -ic

Từ thuộc họ: History (n) định kỳ sử

Tính từ: Historic (adj) đặc trưng trong định kỳ sử

Hậu tố trạng từ

Hậu tố trạng trường đoản cú thường gặp nhất là “-ly” được cung ứng sau một tính từ bỏ để tạo thành thành trạng từ.

Ví dụ: beautifully, carefully, quickly, …

Gốc từ bỏ (roots) là gì

Gốc trường đoản cú là đơn vị từ vựng chính của một từ, mang các khía cạnh đặc biệt nhất của câu chữ ngữ nghĩa và thiết yếu rút gọn thành các thành phần nhỏ tuổi hơn.

Gốc từ có thể là một từ hoàn hảo thuộc họ từ (Word family) hoặc chỉ là một trong những phần từ làm đại lý để chế tác thành các từ mới trải qua việc bổ sung cập nhật các tiền tố cùng hậu tố.

Gốc từ là một từ trả chỉnh

Có một trong những từ gốc có thể được sử dụng chủ quyền như một thành phần nằm trong câu. Mặt khác, nơi bắt đầu từ này cũng khá được dùng như một phần của những từ thông dụng khác trong ngôn từ tiếng Anh, sản xuất thành một bọn họ từ (Word family).

Ví dụ:

Gốc từ: Legal

Sử dụng độc lập: Legal (adj)

Hình thành những từ khác trong họ từ (Word family): Legally, illegal, legality, paralegal

Gốc từ làm đơn vị từ

Đây là phần đa gốc từ quan trọng đứng độc lập như một nhân tố ngữ pháp vào câu. Các từ này chỉ được sử dụng để triển khai cơ sở xuất hiện từ thông qua việc thêm vào những tiền tố hoặc hậu tố. Đa số các gốc tự này xuất phát điểm từ tiếng Latin hoặc Hy Lạp.

Ví dụ:

Gốc từ: Bene

Ý nghĩa: good

Các từ được hình thành: Benefit, benefactor, beneficial

*

Học tự vựng thông qua việc dìm diện với xây dựng những từ trong và một họ từ bỏ (Word family)

Như vậy, trải qua việc phân tích cội từ, chi phí tố cùng hậu tố rất có thể giúp fan học dìm diện từ một số loại hay đoán nét nghĩa của từ trong cùng một họ. ở kề bên đó, người học cũng rất có thể thành lập được rất nhiều từ mới nhờ vào gốc từ.

Cụ thể, khi gặp gỡ một từ bỏ vựng mới, để thành lập và hoạt động họ tự (Word family), bạn học bước đầu tiên cần bóc từ thành từng đơn vị nhỏ bao hàm có cội từ cùng tiền tố hoặc hậu tố nếu có. Bằng câu hỏi lấy gốc từ làm đại lý để thêm các tiền tố hoặc hậu tố từ khớp ứng khác, tín đồ học sẽ rất có thể hình thành nên những tính từ, danh trường đoản cú hoặc trạng từ bỏ khác.

Ví dụ:

Thêm chi phí tố: Unaffordable (adj)

Gốc từ: Afford (v)

Thêm hậu tố: Affordable (adj), affordability (n)

*

Một số vận dụng của bài toán học tự vựng thông qua họ từ bỏ (word family)

*

Đa dạng cách diễn đạt thông qua việc biến đổi từ các loại (wordform)

Sau khi làm rõ word family là gì fan học sẽ có thể nắm được các từ trong cùng một họ. Từ bỏ đó hoàn toàn có thể giúp tín đồ học mô tả ý kết quả bằng những cách khác biệt thông qua việc đổi khác từ loại. Chũm thể, một số danh từ, tính trường đoản cú hoặc đụng từ trong thuộc họ và có nghĩa tương quan hoàn toàn có thể được sử dụng để thay thế sửa chữa cho nhau vào câu, điều này hỗ trợ việc học từ vựng hiệu quả.

Ví dụ 1:

Benefit (danh từ): lợi ích

Benefit (động từ): góp ích

Beneficial (tính từ): bao gồm ích, gồm lợi

Students can derive various benefits from online courses. (Sinh viên rất có thể nhận được nhiều lợi ích khác nhau từ các khóa học tập trực tuyến.)

Online courses greatly benefit students. (Các khóa đào tạo và huấn luyện trực đường giúp ích không hề ít cho sinh viên.)

Online courses is beneficial khổng lồ students. (Các khóa học trực tuyến có ích cho sinh viên)

Ví dụ 2:

Bore (động từ): làm bi tráng chán

Boring (tính từ) bi lụy chán, tẻ nhạt

Bore (n) sự bi thương chán, tẻ nhạt

The film was so boring. (Bộ phim thiệt nhàm chán.)

The film really bored me. (Bộ phim thực sự có tác dụng tôi chán.)

The film was such a bore. (Bộ phim thiệt là bi lụy chán.)

Ví dụ 3:

Comfort (danh từ) sự thoải mái

Comfortable (tính từ) thoải mái

Comfortably (trạng từ) một biện pháp thoải mái

This house gives me a sense of comfort. (Ngôi bên này mang đến tôi cảm giác thoải mái.)

I feel comfortable to lớn live in this house. (Tôi cảm thấy thoải mái khi sống trong căn nhà này.)

I can live comfortably in this house. (Tôi hoàn toàn có thể sống dễ chịu trong khu nhà ở này.)

Đoán nghĩa của một từ khi đọc

Trong một số trong những trường hợp, nghĩa của một từ có thể được đoán thông qua việc liên hệ từ với một từ bỏ vựng khác quen thuộc hay được dùng phổ biến đổi hơn trong cùng họ khi tham gia học từ vựng.

Ví dụ:

“It is often very difficult for disabled people khổng lồ find jobs.”

Trong câu trên, thí sinh tất cả thể gặp khó khăn để hiểu nếu như không biết nghĩa của từ “disabled”. Mặc dù nhiên, tín đồ đọc rất có thể dự đoán nghĩa của từ bỏ này trải qua việc phân tích từ và liên hệ với những từ phổ biến hơn trong và một họ như “able” (có khả năng) hoặc “ability” (khả năng).

Có thể thấy, “disabled” được thành lập và hoạt động từ gốc từ “able” cùng với tiền tố “dis” (mang nghĩa là lấp định là “không”) cùng hậu tố “-ed” giành cho tính từ. Như vậy, “disabled people” rất có thể được phát âm nôm na là tín đồ không có chức năng về thể chất để gia công việc, với nghĩa được đoán gần chính xác với nghĩa đúng của tự là “người khuyết tật”.

Xem thêm: Sơn Xe Đạp Màu Sơn Xe Đạp Đẹp Nhất Và Hợp Phong Thủy? Tự Sơn Xe Đạp Màu Camo

Tổng kết

Bài viết trên hi vọng giúp fan đọc nắm rõ hơn về chúng ta từ vựng (word family là gì)cũng như các đơn vị sinh ra từ như chi phí tố, hậu tố và nơi bắt đầu từ. Trải qua đó, người học hoàn toàn có thể chủ rượu cồn hơn trong câu hỏi nhận diện và tạo ra từ vựng, góp phần nâng cấp vốn từ và học từ bỏ vựng một cách hiệu quả.