Write A Paragraph About The Traffic Problems Where You Live, Or In A Town, Or In A City You Know Well

     

Nowadays, traffic problems is one of the biggest problems that Hanoi, the capital of Vietnam, has to giảm giá with. The first problem is traffic jams. There are too many people using the roads, especially in rush hourswhen everyone is in a hurry lớn get khổng lồ work or come back home. Another problem is poor road conditions. The road is too narrow and bumpy. Morever, many streets in Hanoi is usually flooded when it has heavy rain making it difficult khổng lồ move. Traffic accidents is the biggest problem. Everyday, there are more & more accidents happening because of careless drivers: Driving after drinking alcohol, not wearing helmets, và so on. Therefore, solving traffic problems is not only the agent’s duty of Hanoi but also awareness of ourselves.
Bạn đang xem: Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or in a city you know well

Hãy góp mọi bạn biết câu trả lời này cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar
1 vote


Xem thêm: Học Vấn Không Chỉ Là Việc Đọc Sách Nhưng Đọc Sách Vẫn Là Con Đường Quan Trọng Của Học Vấn

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết
Xem thêm: 20 Health Tips For 2020 - Keep Active & Eat Healthy To Improve Well

Chưa có nhómTrả lời45

Cảm ơn

33


*

Bài làm:

My thành phố (your thành phố name), has a bad traffic problem.There are many means of traffic on the streets & alleys, from buses, cars, khổng lồ motorbikes, bicycles. The đô thị has the most motorbikes in the country. Moreover, the street is very narrow và ugly. Streets & alleys become bumpy after the rain. Many road users bởi not obey traffic rules. They often drive và ride dangerously, as a result, every direction in this thành phố has traffic accidents or causes traffic jams. Because there are many motorbikes here, the air is very polluted, a lot of toxic gases are released from motorbikes. So we have to lớn reduce the number of motorbikes & instead we have to ride bicycles. I want the traffic in my city to be better & for the better

*Dịch

Thành phố(tên tp của bạn) của tôi, có vấn đề giao thông tồi tệ.Có không hề ít phương tiện giao thông trên những con phố với ngõ hẻm, tự xe buýt, ô tô, cho tới xe máy, xe pháo đạp. Thành phố có tương đối nhiều xe máy các nhất nước này. Hơn nữa, đường phố rất bé và xấu. Đường phố, ngõ hẻm trở nên gồ ghề sau cơn mưa. đa số người tham gia giao thông không vâng lệnh luật lệ giao thông. Họ thường lái xe với đi xe khôn cùng nguy hiểm, công dụng là cứ từng chiều sống thành phố này lại có phần đa vụ tai nạn giao thông hoặc khiến tịt mặt đường . Vì chưng ở đây có khá nhiều xe máy phải không khí vô cùng ô nhiễm, rất nhiều khí độc được thải ra từ bỏ xe máy.Vậy nên chúng ta phải giảm sút số lượng đi xe vật dụng và nuốm vào đó họ phải đi xe cộ đạp. Tôi muốn sự việc giao thông ở thành phố của tôi đẹp hẳn lên và gồm chuyển biến tốt hơn